Vårsol

Flexibilitet är ett ord som ofta uppstår i vårt dagliga arbete. Det innebär att vi då som nu får tänka nytt och hålla oss ájour med vad som sker i samhället. Ekonomi är ju ett område med stor bredd och innebörd som inte lämnar någon oberörd eller utanför. Ekonomi drabbas vi av oavsett vem vi är och vad vi gör. Med det är det ju inte detsamma som att arbeta med ekonomiska spörsmål eller ekonomisk administration. Debet, kredit, bokslutsdispositioner,kontoplaner,avskrivningar enligt plan etc är ju inte var mans begrepp. Redan i slutet av 80-talet sas det att vi inom en snar framtid skulle få ett papperslöst samhälle vilket blev om intet! Förrän nu då kanske när det finns andra möjligheter med den uppkopplade värld vi befinner oss i dygnet runt. På gott och ont. Spännande. Glad vårsol hälsar jag.

Skrivet av Susan Granström, 2012-03-19 klockan 09:15

Lämna ett svar